System GRC by GPW Tech skutecznie wspiera zarządzanie każdą organizacją. Pozwala w zautomatyzowany sposób zapewniać zgodność z wymaganiami zewnętrznymi i wewnętrznymi (compliance), a także zarządzać ryzykiem oraz procesami w organizacji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Więcej informacji o Systemie GRC

GPW Tech S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa


Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem
KRS: 0000820193 NIP: 7010961348
Kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000 złotych w całości opłacony.


GPW Tech S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 30.09.2020 r. wezwała akcjonariusza Spółki - Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Zarząd Spółki:

Prof. dr hab. Witold Wiliński - Prezes Zarządu
Dariusz Kułakowski - Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

Prof. dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Prof. dr hab. inż. Aleksander M. Nawrat
Łukasz Mioduszewski

Spółka GPW Tech S.A. należy do Grupy Kapitałowej GPW